1. Nguồn gốc: TBR45 là giống lúa thuần do Công ty CP Tập đoàn ThaiBinh Seed chọn tạo, được công nhận giống Quốc gia năm 2011.
2. Đặc tính giống: TBR45 là giống cảm ôn, ngắn ngày. Thời gian sinh trưởng miền Bắc: Vụ Xuân 125 - 135 ngày, vụ Mùa 105 - 110 ngày; Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Vụ Đông Xuân 105 - 110 ngày, vụ Hè Thu 95 - 100 ngày; Nam Bộ: 95 - 100 ngày.
Chiều cao cây 110 - 115 cm, cứng cây, chống đổ tốt, dạng hình đẹp, trỗ bông tập trung, bông to; hạt thon dài, xếp sít, khối lượng 1000 hạt 19 - 21 gam.
Chống chịu tốt với bệnh đạo ôn, nhiễm nhẹ bệnh đốm nâu, bạc lá và đốm sọc vi khuẩn; chịu rét tốt, khả năng chịu mặn 3 - 4‰.
Năng suất trung bình 65 - 70 tạ/ha, thâm canh tốt đạt 75 - 80 tạ/ha.
Chất lượng gạo ngon, cơm mềm, dẻo.


TBR45-NXA-VM-2010-(1).JPG


TBR45-VX2011-(1).JPG

TBR45VX10QNam-(4).JPG