1. Nguồn gốc: TBR 279 là giống lúa thuần do Công ty CP Tập đoàn ThaiBinh Seed chọn tạo, được công nhận giống quốc gia năm 2019.
2. Đặc tính giống: TBR 279 là giống cảm ôn, thích ứng rộng, đẻ nhánh khỏe, chịu thâm canh, Thời gian sinh trưởng miền Bắc: Vụ Xuân 120 - 130 ngày, vụ Mùa 95 - 105 ngày; Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Vụ Đông Xuân 105 - 115 ngày, vụ  Hè Thu 95 -105 ngày; Nam Bộ 95 - 100 ngày.
Chiều cao cây 95 -105 cm, dạng hình đẹp, gọn khóm, cứng cây, lá đòng thẳng đứng, chiều dài bông 24 - 26 cm, hạt thon dài, khối lượng 1000 hạt 18,0 -19,0 gam.
Chống chịu với bệnh bạc lá và rầy nâu khá, nhiễm nhẹ bệnh đạo ôn.
Năng suất trung bình: 60 - 65 tạ/ha, thâm canh tốt đạt 70 - 72 tạ/ha.
Tỷ lệ gạo xay xát cao (64 - 66%); chất lượng gạo ngon, hạt gạo trắng, trong; cơm mềm, vị đậm, có mùi thơm.
TBR279.png

 
tbr279.jpg
.
....


.


. 
..

.
.


.