Sáng 25/4, ThaiBinh Seed đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và thông qua nhiều vấn đề quan trọng trong kế hoạch kinh doanh năm 2019.

58876470_1210274222483284_489050784781041664_n.jpg

 
Ông Trần Mạnh Báo - Chủ tịch Tập đoàn ThaiBinh Seed

Năm 2018, mặc dù có rất nhiều khó khăn nhưng HĐQT-TGĐ đã tập trung lãnh đạo các đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra: Doanh thu thuần đạt 106,8% KH, lợi nhuận trước thuế đạt 128% KH, thu nhập bình quân 11,18 triệu/người/tháng, chi trả cổ tức bằng tiền mặt 100%.

Trong năm 2018, ThaiBinh Seed đã hoàn thành thủ tục xây dựng dự án VP và TTTM, hoàn thành và đưa vào sử dụng dự án trọng điểm như nhà máy sấy hiện đại theo công nghệ Nhật Bản, dự án chi nhánh Bắc Trung bộ, dự án hệ thống kho, sấy chi nhánh MTTN, Phòng nuôi cấy mô …

ThaiBinh Seed cũng đẩy mạnh nghiên cứu PTSPM, được công nhận chính thức giống lúa BC15 cho ĐBSCL và TBR279…

58430313_1210274102483296_7379710604392529920_n.jpg

Về kế hoạch năm 2019, đại hội đã nhất trí cao thông qua mục tiêu: Doanh thu tăng và thu nhập bình quân đều tăng so với năm 2018.

ThaiBinh Seed tiếp tục tập trung đẩy mạnh nghiên cứu sản phẩm mới, đổi mới quản lý, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, chế biến bảo quản, đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất…

58463025_1210274345816605_9034795940036214784_n.jpg

Đại hội đồng cổ đông đã kết thúc trong không khí vui vẻ, phấn khởi và thể hiện niềm tin của cổ đông vào những nỗ lực thực hiện nhiệm vụ trong năm 2019, xứng đáng là niềm tự hào của nông dân Việt Nam.