Vừa qua, tại Hà Nội, trong khuôn khổ các hoạt động của hội nghị trực tuyến toàn quốc và triển lãm quốc gia tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Nghị quyết Trung ương 7) đã diễn ra lễ khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 7.

Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tại lễ khen thưởng, 141 tập thể, doanh nghiệp, cá nhân đã có đóng góp công sức, trí tuệ, góp phần làm nên thành tựu sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 vinh dự được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed tự hào là 1 trong 4 đơn vị điển hình của tỉnh Thái Bình được vinh danh bởi những thành tích, đóng góp trong thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp của Thái Bình nói riêng, của cả nước nói chung, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững.
 

Lưu Ngần