1. THÔNG TIN CHUNG:
- Tên dự án: Toà nhà văn phòng làm việc và dịch vụ thương mại tổng hợp
- Chủ đầu tư: Công ty Cp TCT giống cây trồng Thái Bình.
- Địa điểm xây dựng: Số 36 Quang Trung, Tp Thái Bình, tỉnh Thái Bình
- Diện tích đất: 2.224,3 m2
- Quy mô dự án: Xây dựng 1 nhà 15 tầng
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2018 đến hết năm 2019
- Tổng vốn đầu tư: 195 tỷ đồng
- Nguồn vốn: Vốn tự có của ThaiBinh Seed và vốn vay ngân hàng
2. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:
- Mời tất cả các đơn vị tư vấn và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện thời gian tới đăng ký tham gia phương án thiết kế kiến trức công trình.
- Thời gian đăng ký : đến hết ngày 20.12.2017
- Đơn vị nhận đăng ký: Phòng Quản lý dự án
- Địa chỉ: Số 36 Quang Trung, Tp Thái Bình
- Lưu ý:
+ Các vấn đề cần giải đáp xin liên hệ qua số điện thoại: Ông Đào Xuân Báu 0912.176.742.
+ Người đến đăng ký phải có giấy giới thiệu của đại diện theo pháp luật của đơn vị và nộp kèm theo 01 bộ hồ sơ năng lực, kinh nghiệm trong đó chứng minh đủ điều kiện lập thiết kế công trình dân dụng, cấp II theo quy định của Pháp luật.
Trân trọng./.