THÔNG BÁO

Về việc thay đổi tên và mẫu dấu của Công ty

Kính gửi:  Quý cơ quan, đối tác, khách hàng

- Căn cứ vào nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 về việc nhất trí đổi tên Công ty;
- Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty thay đổi lần thứ 11 do Sở KHĐT Thái Bình cấp ngày 10/9/2018.
Chúng tôi trân trọng thông báo với Quý cơ quan, khách hàng, đối tác về việc thay đổi tên Công ty như sau:
1. Kể từ ngày 10/9/2018, Công ty cổ phần Tổng công ty giống cây trồng Thái Bình chính thức sử dụng tên Công ty và thực hiện tất cả các giao dịch với Quý khách hàng và Quý cơ quan theo thông tin thay đổi dưới đây:


STT
NỘI DUNG
THÔNG TIN CŨ
THÔNG TIN THAY ĐỔI
GHI CHÚ
1
Tên Công ty
Công ty cổ phần Tổng công ty giống cây trồng Thái Bình
Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed
Thay đổi
2
Địa chỉ
Số 36, phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình
Số 36, phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình
Không đổi
3
Tổng giám đốc
Ông Trần Mạnh Báo
Ông Trần Mạnh Báo
Không đổi
4
Điện thoại
0227.3830613
0227.3830613
Không đổi
5
Fax
0227.3837639
0227.3837639
Không đổi
6
MS doanh nghiệp
1000215462
1000215462
Không đổi
7
Email
Seed-co@hn.vnn.vn
info@thaibinhseed.vn
Thay đổi
8
Website
www.thaibinhseed.com
www.thaibinhseed.com.vn
Thay đổi
 

2.Kể từ ngày 10/9/2018 Chúng tôi chính thức sử dụng tên theo các thông tin đã sửa đổi. Các thông tin cũ về Công ty không còn có giá trị pháp lý kể từ ngày 10/9/2018, mọi hình thức sử dụng tên cũ của Công ty để đại diện cho Công ty chúng tôi trong giao dịch và quan hệ với quý khách hàng đều là giả mạo và trái pháp luật.

3. Kể từ ngày 10/9/2018 kính đề nghị quý đối tác, khách hàng khi thực hiện giao dịch, phát hành hóa đơn thanh toán cho Công ty chúng tôi, cần sử dụng theo các thông tin đã sửa đổi.

4. Việc đổi tên Công ty này không ảnh hưởng đến các giao dịch, quan hệ, nghĩa vụ kinh tế cũng như việc thực hiện các Hợp đồng đã ký kết trước đây. Trong trường hợp cần thiết, quý Công ty có thể thực hiện ký bổ sung các phụ lục hợp đồng kinh tế theo tên mới này.

5. Mẫu dấu của Công ty:

Mẫu con dấu cũ

Mẫu con dấu mới

gm-(2).jpg
 
Dau-va-chu-ky-TGĐ-(2).jpg
 
Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed xin thông báo để quý cơ quan, khách hàng được biết và phối hợp thực hiện.

Trân trọng kính báo./.


TỔNG GIÁM ĐỐC
 Trần Mạnh Báo