Trong tuần này, mời các bạn đến với tác phẩm đầu tiên là bài dự thi của bạn Đỗ Thị Hồng Duyên – PGĐ TTNC với bài thơ “Trung tâm nghiên cứu mời bạn về thăm!”, đây là những tình cảm chân thành, mộc mạc sau của bạn sau những năm tháng làm việc tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới. Mời các bạn thưởng thức và ủng hộ cho tác giả.

15039658_127236424424631_2631769662397046265_o-(2).jpg


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU MỜI BẠN VỀ THĂM
Nhớ ngày nào đồng hoang lau cói
Nhờ sức người cuốc bẫm cày sâu
Đất yêu người đất chẳng phụ đâu
Mỗi năm đất lại thêm giàu thêm xanh

Nhờ công người đường đi lối sạch
Bờ ruộng dọc ngang hàng thẳng hàng
Đây kênh mương tưới kia máng tiêu
Đâu đâu cũng sạch cũng yêu nhiều

Mời bạn ghé qua khu nghiên cứu
Ngàn vạn giống mới tụ hội đây
Ai gọi mùa vui trên đất mới
Có công em đó sớm đêm ngày

Kia khu khảo nghiệm ô dọc ngang
Hàng hẹp hàng to hàng nối hàng
Bao nhiêu giống mới qua xét duyệt
Sơ bộ, cơ bản luôn sẵn sàng

Cộng thêm thí nghiệm với thời gian
Mật độ phân bón thật rõ ràng
Qua ba vụ nữa thêm chắc chắn
Khắp nơi ngợi ca chất lượng vàng

Mời bạn ghé qua khu hợp tác
Hàng vạn giống mới khắp năm châu
Hợp tác ngày thêm lâu, bền, chặt
Quy trình canh tác càng phải sâu

Kia khu nghiên cứu cây màu mới
Ngô, rau, đậu, đỗ chẳng thiếu chi
Bản quyền VS đang cất cánh (giống ngô VS36)
TA năm tới lại ghi danh (giống ngô Nếp TA898)

Kể làm sao hết sự yêu thương
Ngày đêm chăm chút từng cây trồng
Mong sớm mai đây hoa sẽ nở
Rực rỡ sắc hương mọi nẻo đường

Đường em đi trải bao mưa nắng
Đường anh đi chẳng vắng gian truân
Nguyện góp sức xuân cùng đi tới
Thương nhau ta hẹn tới mùa Xuân!
Thái Bình, tháng 11 năm 2016
Đỗ Thị Hồng Duyên – PGĐ TTNC