Bài dự thi số 3:

NIỀM TIN
Bốn nhăm năm vẫn vững vàng
Thời gian mỗi khắc vẫn còn đổi thay
Những gì có được hôm nay
Biết bao công sức mỗi ngày tháng qua
Lãnh đạo có tầm nhìn xa
“Chiến lược sản phẩm” đó là hướng đi
Bao năm tạo dựng kiên trì
Khảo nghiệm chọn lọc những gì đã qua
Sản phẩm mới được tạo ra
Chất lượng ưu việt vươn xa khắp miền
Giống này đã có bản quyền
Thêm phần củng cố niềm tin khách hàng
Bội thu với những mùa vàng
Nông thôn đổi mới, xóm làng bình yên
Công ty từng bước đi lên
Trên đường hội nhập vững bền tương lai.

Tháng 11/2016
Bùi Văn Xuyên – CN Thái Phương