1. Nguồn gốc: DT84 Là giống đậu tương do Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam tạo ra, được Tập đoàn ThaiBinh Seed chọn lọc và làm thuần.
2. Đặc tính giống: Thời gian sinh trưởng: Vụ Xuân 90 - 95 ngày, vụ Hè Thu 85 - 90 ngày, vụ Thu Đông 80 - 85 ngày.
Lá xanh nhạt, trên thân có lông màu nâu, hoa tím, vỏ quả màu vàng, hạt màu vàng, rốn hạt màu nâu nhạt; khối lượng 1000 hạt 160 - 200 gam.
Năng suất đạt 15 - 25 tạ/ha.
3. Hướng dẫn sử dụng:
3.1. Chân đất: Thích hợp trên đất cát pha, thịt nhẹ, dễ tưới và tiêu nước.
3.2. Lượng giống: 70 - 100 kg/ha (2,5 - 4 kg/1 sào Bắc bộ).
3.3. Thời vụ gieo: Vụ Xuân 05/02 - 05/3; vụ Hè Thu 25/5 - 15/6; vụ Thu Đông gieo trước ngày 30/9.
3.4. Mật độ gieo:
Vụ Xuân và Thu Đông gieo 50 - 55 cây/m2 (30x10 cm, gieo 2- 3 hạt/hốc).
Vụ Hè Thu gieo 30 - 35 cây/m2 (35x20 cm, gieo 2- 3 hạt/hốc).
3.5. Lượng phân cho 1 ha: 5 tấn phân chuồng + (20 - 30 kg N) + (60 – 90 kg P205) + (60 – 80 kg K20). Nếu đất có độ pH < 5,5 bón thêm từ 300 - 500 kg vôi bột/ha. Tùy theo chân đất và thời vụ để xác định loại phân và lượng bón cho phù hợp.
3.6. Cách bón: Bón tập trung, bón trước khi cây ra hoa.
+ Ruộng có làm rạch để gieo hạt: Bón lót toàn bộ phân chuồng, lân, vôi bột, 1/2 lượng đạm vào rạch, lấp nhẹ và gieo hạt bên cạnh cách phân 5 cm, lấp hạt sâu 1- 2 cm. Khi cây được 4 - 5 lá kép, bón thúc toàn bộ lượng kali và 1/2 lượng đạm còn lại, kết hợp xới xáo lần 2.
+ Gieo hạt ở gốc rạ (làm đất tối thiểu): Khi cây có 1 lá kép, bón toàn bộ lân, 1/2 lượng đạm và kali, rải đều trên mặt ruộng. Khi cây được 4 - 5 lá kép, trộn hết lượng phân đạm và kali còn lại với đất bột rải đều trên mặt ruộng.
3.7. Chăm sóc:
- Luôn giữ ẩm cho đất, đặc biệt vào lúc gieo hạt, bón phân, giai đoạn ra hoa, quả.
- Tỉa, dặm khi cây có 2 lá sò.
- Cây có 1 - 2 lá kép: Xới lần 1, kết hợp phun phòng dòi đục thân và bệnh lở cổ rễ.
- Cây có 4 - 5 lá kép (trước khi cây ra hoa): Xới lần 2, kết hợp bón thúc lần 2, phun phòng sâu đục thân, đục quả. Ở vụ Hè Thu bấm ngọn và vun cao gốc.
3.8. Phòng trừ sâu bệnh: Đậu tương thường hay bị bệnh lở cổ rễ và dòi đục nõn giai đoạn 1 lá kép. Sâu đục thân giai đoạn 3 - 4 lá, sâu đục quả giai đoạn từ bắt đầu ra hoa đến đậu quả. Cần theo dõi và phòng trừ kịp thời.
3.9. Thu hoạch: Khi đậu tương rụng lá, 80% số quả trên cây chuyển từ màu vàng sang vàng đậm tiến hành thu hoạch. Thu vào ngày nắng ráo, cắt cây để gốc lại ruộng, phơi đến khi vỏ quả khô tiến hành tách hạt, nếu không làm giống có thể dùng máy tuốt lúa để tách hạt.