1. Nguồn gốc: L14 là giống lạc nhập nội từ Trung Quốc, được Tập đoàn ThaiBinh Seed chọn lọc và làm thuần.
2. Đặc tính giống: Thời gian sinh trưởng: Vụ Xuân 120 - 125 ngày, vụ Thu Đông 105 - 110 ngày.
Thân đứng, tán gọn, lá màu xanh đậm; quả to, eo và gân quả nông, vỏ lụa màu hồng, tỷ lệ nhân/quả 72 - 75%.
Chịu thâm canh, chịu hạn khá; kháng bệnh (đốm nâu, đốm đen, gỉ sắt...) cao, kháng bệnh héo xanh vi khuẩn khá.
Năng suất trung bình vụ Xuân 39 - 42 tạ/ha, vụ Thu Đông 28 - 32 tạ/ha, thâm canh tốt đạt 45 - 60 tạ/ha.
3. Hướng dẫn sử dụng:
3.1. Chân đất: Thích hợp trên đất cát pha, thịt nhẹ, dễ thoát nước.
3.2. Lượng giống: 180 - 200 kg lạc vỏ/ha.
3.3. Thời vụ gieo:
Các tỉnh Miền Bắc: Vụ Xuân gieo 25/01 - 20/02; vụ Thu Đông gieo 25/8 - 10/9.
Các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ: Vụ Đông Xuân gieo 01/12 - 15/01; vụ Thu Đông gieo 15/7 - 15/8.
3.4. Kích thước luống và mật độ gieo: Luống rộng 1,3 m cả rãnh, mặt luống rộng 1m, chia thành 4 hàng dọc theo chiều dài luống, hốc cách hốc 18 - 20 cm.
3.5. Lượng phân bón cho 1 ha: 5 tấn phân chuồng + (30 - 40 kg N) + (90 - 100 kg P205) + (60 - 80 kg K20) + (400 - 600 kg vôi bột). Tùy theo chân đất và thời vụ để xác định loại phân và lượng bón cho phù hợp. Khuyến cáo sử dụng phân tổng hợp NPK chuyên dùng cho lạc theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
3.6. Gieo hạt và chăm sóc:
3.6.1 Đối với lạc không che phủ nilon:
- Bón lót: Bón 50% lượng vôi bột, rắc đều trên mặt luống rồi đánh rãnh hoặc hốc. Bón lót 1/2 lượng đạm, 1/2 lượng kali và toàn bộ lân theo rạch hoặc hốc, phân chuồng bón trên cùng (hoặc trộn lân cùng phân chuồng ủ trước trồng 1 tháng), lấp đất lên phân.
- Cách gieo: Gieo hạt vào rãnh hoặc hốc sau đó lấp hạt. Không để hạt tiếp xúc trực tiếp với phân.
- Xới xáo và bón thúc:
Lần 1: Khi cây có 3 - 4 lá thật, xới nhẹ, làm cỏ, kết hợp bón thúc 1/2 lượng đạm còn lại và 1/2 lượng kali còn lại (không vun đất vào gốc và xới xáo sát gốc để cây phân cành cấp 1).
Lần 2: Khi ra hoa rộ, bón 50% lượng vôi bột còn lại, kết hợp xới xáo, vun gốc.
- Tưới nước: Cần đảm bảo đủ nước cho cây ở các thời kỳ: Cây con, ra hoa tạo quả. Tháo nước nhanh khi gặp úng.
3.6.2 Đối với lạc che phủ nilon:
- Sau khi lên luống bón 50% lượng vôi bột, rắc đều trên mặt luống, rồi rạch hàng. Bón lót toàn bộ lượng phân chuồng, đạm, lân và kali vào hàng đã rạch rồi lấp đất lên phân.
- Cách gieo hạt:
 
* Vụ xuân:
Bước 1: Gieo và lấp hạt rồi san phẳng mặt luống.
Bước 2: Dùng thuốc trừ cỏ Ronstar 25EC, hoặc Dual 720 EC/ND phun lên mặt luống (nếu đất khô phải tưới đủ ẩm mới phun thuốc trừ cỏ).
Bước 3: Dùng cuốc gạt nhẹ đất ở bên mép luống về phía rãnh.
Bước 4: Phủ nilon, căng phẳng trên mặt luống, sau đó vét đất ở rãnh ập vào 2 bên mép luống để cố định nilon.
Bước 5: Dùng dụng cụ đục lỗ nilon (đường kính 5- 6cm) ngay sau khi mầm nhú ra khỏi mặt đất để cây trồi ra ngoài nilon (tránh chạm vào cây).
* Vụ thu đông: 
Bước 1: Dùng thuốc trừ cỏ Ronstar 25EC hoặc Dual 720 EC/ND phun lên mặt luống (nếu đất khô phải tưới đủ ẩm mới phun thuốc trừ cỏ).
Bước 2: Dùng cuốc gạt nhẹ đất ở bên mép luống về phía rãnh.
Bước 3: Phủ nilon, căng phẳng trên mặt luống, sau đó vét đất ở rãnh ập vào 2 bên mép luống để cố định nilon.
Bước 4: Dùng dụng cụ đục lỗ nilon đục theo mật độ đã hướng dẫn.
Bước 5: Gieo hạt vào lỗ đã đục rồi lấp hạt.
- Chăm sóc: Khi cây có 2 lá thật, tiến hành tỉa định cây theo mật độ quy định, kết hợp với làm cỏ, tưới nước. Khi ra hoa rộ bón hết lư­ợng vôi bột còn lại.
3.7. Sâu bệnh và chuột: Thường xuyên kiểm tra và phòng trừ kịp thời.
3.8. Thu hoạch: Chọn ngày nắng ráo thu hoạch khi cây có 85 - 90% quả già.