1. Ngun gc: VS36 là giống ngô lai đơn do Viện nghiên cứu ngô lai tạo và ủy quyền thương mại cho Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed, giống được công nhận chính thức năm 2014. Hiện nay, giống đã được cải tiến màu sắc hạt và độ kín bắp.

giong-ngo-vs36.jpg

2. Đc tính ging: Là giống ngô tẻ lai ngắn ngày, thời gian từ gieo đến thu hoạch ở vụ Đông Xuân: 105 -110 ngày, vụ xuân: 100 - 105 ngày; vụ Thu đông 90 - 95 ngày cao trung bình từ 190 - 220 cm, chiều cao đóng bắp từ 90 - 95 cm, sinh trưởng khỏe; thích ứng rộng, chịu hạn và chịu rét tốt, chống chịu tốt với sâu bệnh. Bắp to dài, hạt đẹp, lá bi bao kín bắp, độ đồng đều bắp cao; năng suất cao, năng suất bắp đạt 70 - 75 tạ/ha, thâm canh cao đạt năng suất 80 - 85 tạ/ha.

 
giong-ngo-vs36-2.jpg

3. Hướng dn s dng:
3.1 Lượng ging s dng: 18 - 20 kg/ha.
3.2 Thi v: thời vụ ngô chính: Vụ Đông Xuân, Xuân và Thu Đông trên cả nước.
3.3 Mt đ: 57.000 - 61.000 cây/ha, gieo 1 hạt/1 hốc theo  khoảng cách 70 x 20 cm hoặc 65 x 25 cm).
3.4 Phân bón:
 - Lượng phân bón cho 1 ha: Phân chuồng 8 - 10 tấn hoặc phân vi sinh 2,0 - 2,5 tấn + đạm urê 300 - 350 kg + lân supe 450 - 500 kg + kaliclorua 100 - 120 kg. Nên sử dụng phân bón tổng hợp NPK chuyên dùng cho ngô, lượng bón và cách bón theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Cách bón:
+ Bón lót toàn bộ phân chuồng hoặc phân vi sinh và phân lân + 20% lượng đạm.
+ Bón thúc lần 1: Khi cây có 3 - 4 lá, bón 30% đạm urê + 40% kaliclorua;
+ Bón thúc lần 2: Khi cây 7 - 9 lá, bón 50% lượng đạm urê + 40% lượng kaliclorua kết hợp vun cao;
+ Bón thúc lần 3: Khi cây 11 - 12 lá (xoắn nõn) bón lượng phân còn lại.
Lưu ý: Bón phân xa gc 15 - 17 cm đ tránh xót r ngô.
3.5 Chăm sóc và phòng tr sâu bnh:
- Tỉa dặm để đảm bảo mật độ. Tưới đủ ẩm cho ngô, đặc biệt ở giai đoạn cây con và thời kỳ trước và sau trỗ cờ 15 ngày để cho bắp và hạt phát triển tốt.
- Thường xuyên kiểm tra và phòng trừ sâu bệnh với các loại thuốc đặc hiệu.
3.6. Thu hoạch: Thu khô khi lá bi bắp ngô đã ngả màu vàng, chân hạt màu đen, thường sau 35 - 40 ngày sau phun râu.
 Lưu ý:
 - Ht ging đã x lý hóa cht tuyt đi không s dng làm thc ăn cho người và vt  nuôi. Không dùng ht thu hoch làm ging cho v sau.
 - Giống ngô VS36 yêu cầu thâm canh cao.